Rao Vặt Quảng Ngãi

You are not connected. Please login or register

Dịch vụ cấp nhanh chứng chỉ hành nghề thiết kế dân dụng công nghiệp,thiết kế công trình cầu đường

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

HƯỚNG DẪN, THỦ TỤC ĐỔI VÀ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
(Hướng dẫn số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 thay thế văn bản số 5560/SXD-GĐCL ngày 2/7/2009)
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:
I. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề
(Thực hiện Điều 1 Thông tư TT12BXD)
II. Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng
(Thực hiện Điều 10 Thông tư TT12BXD)
1. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm:
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình.
2. Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng bao gồm:
a) Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất công trình;
- Khảo sát địa chất thủy văn.
b)Thiết kế xây dựng bao gồm các chuyên môn chủ yếu dưới đây:
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện công trình;
- Thiết kế cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế cấp nhiệt;
- Thiết kế thông gió, điều hòa không khí;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong xây dựng công trình;
- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;
- Thiết kế các bộ môn khác.
3. Lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng:
a) Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn;
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
III. Điều kiện được cấp chứng chỉ
(Thực hiện Điều 6 Thông tư TT12BXD)
IV. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện Điều 7 Thông tư 12/2009/TT-BXD và các quy định sau:
1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư + thiết kế:
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + KIẾN TRÚC SƯ:
+ 3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng )
+ 3 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - Yêu cầu tốt nghiệp đại học.
2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ:
+ 2 Bằng tốt nghiệp -( công chứng )
+ 2 Chứng minh thư -( công chứng )
+ 2 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -( công chứng )
+ 2 ảnh ( 3* 4)
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng trở lên.

3. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT:
+ 3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng cả hai mặt)
+ 3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - ( công chứng )
+ 3 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp.

V. Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề
Việc cấp lại hoặc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện theo Điều 9 Thông tư 12/2009/TT-BXD và các quy định sau:
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau:
a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;
b) Bổ sung nội dung hành nghề;
c) Chứng chỉ cũ bị rách, nát;
d) Chứng chỉ bị mất;
đ) Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.
2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề:
a) Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;
b) Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);
c) Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);
d) Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.
3. Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp xin cấp mới. Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét để cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.
Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do bị mất hoặc rách, nát thì Giám đốc Sở Xây dựng tự xem xét quyết định, không phải thông qua Hội đồng tư vấn.
4. Nội dung và thời hạn của chứng chỉ cấp lại được ghi như sau:
a) Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.
b) Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung nội dung hành nghề.
c) Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.
5. Hồ sơ xin cấp lại, cấp bổ sung nội dung hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình:
a) Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình được cấp lại cho các trường hợp (chứng chỉ cũ hết hạn; chứng chỉ cũ bị rách, nát; chứng chỉ bị mất; chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi), hồ sơ bao gồm:
- Đối với các trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn; chứng chỉ cũ rách, nát; chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi:
+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu
+ Chứng chỉ cũ.
- Đối với các trường hợp chứng chỉ bị mất:
+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu
b) Đối với trường hợp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề:
- Đối với hồ sơ kiến trúc sư:
+ Đơn xin bổ sung nội dung hành nghề kiến trúc sư theo mẫu
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (Bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp)
+ Chứng chỉ cũ
- Đối với hồ sơ kỹ sư:
+ Đơn xin bổ sung nội dung hành nghề kỹ sư theo mẫu
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (Bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp)
+ Chứng chỉ cũ
- Đối với hồ sơ giám sát thi công xây dựng công trình:
+ Đơn xin bổ sung nội dung hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo mẫu
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:
+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ cấp cho cá nhân có trình độ đại học) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp(đối với chứng chỉ cấp cho cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
+ Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
+ Chứng chỉ cũ..
VI. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Thực hiện Điều 8 Thông tư TT12BXD)
VII. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 407 Nhà A – Làng SV Hacinco – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
Website: http://viendaotaodss.wordpress.com
Tel: (04)66 843 129/ Fax: (04)62 879 879
Email : vudiepvdt@gmail.com ,YM:vudiepvdthn
Hotline: 0982 025 634 – Vũ Diệp

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính
- Thời gian trả kết quả: từ 3 đến 4 tuần sau ngày nhận hồ sơ
Sở Xây dựng Hà nội
File đính kèm :
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN TẠI CÁC TỈNH
1. Mẫu cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư
2. Mẫu cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng
3. Mẫu cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình
4. Mẫu xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề các loại
5. Mẫu xin bổ sung nội dung hành nghề

Xem lý lịch thành viên
Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết